Αnάρτηση περίληψη διακηρύξεως επαναληπτικού διαγωνισμού του Ιερού Ναού Αγίας Ζώνης Πατησίων


18 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις περὶ ἐκποιήσεως ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τά ὑπ’ ἀριθ. 07/17-11-2020 καί 09/14-06-2021 Πρακτικά τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῆς ὑπ’ ἀριθ. Α 18/27-11-2020/ΕΞΕ/6579/30-11-2020Ἐγκριτικῆς Ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τό Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ζώνης Πατησίων ἐκποιεῖ μὲ προφορικό ἐπαναληπτικό δημόσιο  πλειοδοτικό Διαγωνισμό:

α) Ἕνα οἰκόπεδο ἐκτάσεως,  130,04 τ.μ. μέ τήν σέ αὐτό  ἰσόγειο παλαιά οἰκία  ἐμβαδοῦ 80,77 τ.μ. μεθ’ ὑπογείου 6,10 τ.μ., τό ὁποῖο βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β στήν περιοχή τῆς Κυψέλης στήν Ἀθήνα καί

β) Ἕνα κατάστημα ἰσογείου ὀρόφου ἐπιφανείας 31,30 τ.μ., μέ ὑπόγειο ἐπιφανείας 42,50 τ.μ. καί πατάρι ἐπιφανείας 15,60 τ.μ. ἐπί πολυκατοικίας κειμένης στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126.

Ὁ Διαγωνισμός θὰ διενεργηθῆ μέ προφορικές προσφορές ἐνώπιον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἐνεργοῦντος ἐν προκειμένω, ὡς πενταμελοῦς Ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τοῦ  Διαγωνισμοῦ στά Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἁγίας Ζώνης 27 - Κύπρου & Ἑπτανήσου 70Α στήν  Ἀθήνα, τὴν 4ην Ἰουλίου 2021, ἡμέρα Κυριακή καὶ ὥρα 11:00  – 13:00, μὲ τοὺς κάτωθι βασικοὺς ὅρους:

1) Ὡς τιμή ἐκκινήσεως ὁρίζεται:

α) διά τό οἰκόπεδο μετά τῆς ἐν αὐτῷ παλαιᾶς ἰσογείου οἰκίας κειμένων στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β,  τό ποσό τῶν ἐνενῆντα τεσσάρων χιλιάδων (94.000) εὐρώ καί

β) διά τό κατάστημα στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126,  τό ποσό τῶν τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) εὐρώ.

2) Διὰ νὰ συμμετάσχει κάποιος εἰς τόν Διαγωνισμό ἀπαιτεῖται κατάθεση ἐγγυήσεως διά καταθέσεως ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ἤ τραπεζικῆς έπιταγῆς ποσοῦ πού θά ἀντιστοιχεῖ σέ ποσοστό λίγο μεγαλυτέρου τοῦ 1/10 τοῦ ἀρχικοῦ τιμήματος (πρώτη προσφορά) τοῦ Διαγωνισμοῦ διά τό κάθε ἐκποιούμενο ἀκίνητο, ἤτοι τό ποσό τῶν ἐννέα χιλιάδων ἑξακοσίων (9.600) εὐρώ διά τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β και τό ποσό τῶν τριῶν χιλιάδων τριακοσίων (3.300) εὐρώ διά τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126.

3) Ποσό δύο ἐπί τοῖς ἑκατό (2%) ἐπί τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως τοῦ Διαγωνισμοῦ διά ἔξοδα προετοιμασίας καί διεξαγωγῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ θά καταβληθεῖ ἀπό τόν τελευταῖο πλειοδότη ἑκάστου ἀκινήτου, τόν προσφέροντα δηλαδή τό ὑψηλότερο ποσό,  ἤτοι τό ποσό τῶν χιλίων ὀκτακοσίων ὀγδόντα (1.880) εὐρώ διά τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β και τό ποσό τῶν ἑξακοσίων σαράντα (640) εὐρώ διά τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126.

4) Ὁ φόρος μεταβιβάσεως, τά τέλη χαρτοσήμου καί ὅλοι οἱ ἕτεροι συναφεῖς φόροι καί τέλη, τά συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές ἀμοιβές, δικαιώματα Ταμείου Νομικῶν, δικαιώματα Δικηγορικοῦ Συλλόγου καί τά ἔξοδα μεταγραφῆς βαρύνουν πάντοτε καί ἀνεξαρτήτως ὕψους τόν ἀγοραστή.

5) Ὁ ἐπαναληπτικός Διαγωνισμός θά διεξαχθεῖ μέ τούς αὐτούς ὅρους τῆς ἀπό 17 Μαΐου 2021 Διακηρύξεως.

Ὁ Διαγωνισμός δύναται νά άναβληθεῖ ἤ νά μετατεθεῖ εἰς ἑτέραν ἡμεροχρονολογίαν λόγῳ ἐπιβολῆς ὑγειονομικῶν μέτρων συνεπείᾳ τῆς ἐπιδημίας COVlD-19, μέ ἀνακοίνωση πρός τοῦτο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Διά νά λάβετε  γνῶσιν τῶν ὅρων τῆς Διακηρύξεως τοῦ Διαγωνισμοῦ, καθώς καί διά νά λάβετε άντίγραφό της μπορεῖτε νά προσέρχεστε στά  Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ   Ἁγίας Ζώνης 27 - Κύπρου & Ἑπτανήσου 70Α  στήν Ἀθήνα (τηλ. 2108674250, email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

ΑΘΗΝΑ 17-5-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επικοινωνία

Οι Ενορίες και τα Ιδρύματα της Ι.Α.Α. μπορούν να αποστέλλουν τις Ανακοινώσεις τους στην διεύθυνση: 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Συχνή Επικοινωνία

Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων: 210 3352322, 2103352347, 2103352315 Γραφείο Προσωπικού: 210 3352306, 2103352310 Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης: 210 3352364

Κινητή Μονάδα Υγείας

Oμάδα εθελοντών ιατρών, η οποία πραγματοποιεί επισκέψεις στους Ιερούς Ναούς της Αρχιεπισκοπής, για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα

Αναθεώρηση Συντάγματος

Συμβολή σε έναν ανοικτό διάλογο

Αποστολή

Βοήθησε κι εσύ ν' αλλάξει η ζωή μας

Ακίνητα Ι.Α.Α.

Ακίνητα Ιεράς Αρχιεπισκοπής προς μίσθωση ή παραχώρηση

Ακούστε Ζωντανά

Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κοινωνικά Δίκτυα

© Copyright - Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών - developed by S.R.C.